Logotip UJP

Storitve UJP

Portal UJP eRačun

Portal UJP eRačun je namenjen pravnim osebam in fizičnim osebam, ki izdajo proračunskim uporabnikom letno do 100 eRačunov.
več informacij

UJP odložišče velikih datotek (OVD)

Spletna aplikacija UJP odložišče velikih datotek omogoča izmenjavo velikih datotek (prilog k e-računom).
več informacij

Spletna aplikacija UJPnet

UJPnet je spletna aplikacija namenjena elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov.
več informacij

Register proračunskih uporabnikov (iRPU)

iRPU je spletna aplikacija za dostop do podatkov registra proračunskih uporabnikov in njihovih podračunov. Register se osvežuje dnevno.
več informacij

Transakcije zavezancev informacij javnega značaja

TZIJZ je spletna aplikacija za dostop do informacij javnega značaja o transakcijah v breme registriranih zavezancev v skladu z ZDIJZ.
več informacij

Seznam podračunov JFP skupine A in skupine B

Zavezanci plačujejo obvezne dajatve na podračune javnofinančnih prihodkov (podračuni JFP), ki jih objavljamo na posebni strani.
več informacij

Seznam proračunskih uporabnikov prejemnikov e-računov

Za potrebe izmenjave e-računov dnevno objavljamo podatke o proračunskih uporabnikih.
več informacij

Preverjanje strukture datotek

Obrazec za preverjanje strukture datotek: enostavni E-račun, E-račun z ovojnico, SEPA direktne bremenitve (SDD) in SEPA kreditna plačila (ISOxml).

Poročanje prek portala UJP JN Plačila

Zavezanci za javno naročanje mesečno poročate o izvršenih plačilih za pogodbe s področja javnega naročanja prek spletnega portala. več informacij

 
© Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane. | Izjava o dostopnosti