Logotip UJP

Izjava o dostopnosti v zvezi s skladnostjo spletnih strani in mobilnih aplikacij Uprave Republike Slovenije za javna plačila v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) se zavezuje omogočati dostopnost svojih spletnih strani in mobilnih aplikacij v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 -ZInfV-A, 189/21 -ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na: spletne strani UJP

in mobilni aplikaciji:


Stopnja skladnosti

To spletno mesto ter ti mobilni aplikaciji so delno skladni z zahtevami iz standarda SIST EN 301 549 V3.2.1. zaradi spodaj navedenih neskladnosti.


Nedostopna vsebina Uprave Republike Slovenije za javna plačila

Spodaj navedena vsebina na strani »Storitve Uprave za javna plačila« ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

Spletne in mobilne aplikacije UJP, objavljene na spletnih straneh UJP, so namenjene proračunskim uporabnikom, ki le te uporabljajo pri opravljanju svojih nalog ter drugim pravnim in fizičnim osebam, ki zanje izkažejo interes.

Spletne in mobilne aplikacije, namenjene izključno proračunskim uporabnikom, so mobilna aplikacija mUJPnet, mobilna aplikacija UJPnet Poslovna analitika in Nadzorni modul.

Spletne in mobilne aplikacije, namenjene pravnim in fizičnim osebam, so Register proračunskih uporabnikov iRPU, spletna aplikacija TZIJZ, Portal UJPeRačun in Odložišče velikih datotek.

Spletne in mobilne aplikacije UJP, ki niso dostopne ranljivim skupinam uporabnikov, ne izpolnjujejo zahtev iz standarda SIST EN 301 549 V3.2.1. UJP njihove prilagoditve še ni izvedel, zaradi pomanjkanja tako finančnih, kot tudi kadrovskih resursov. Zaradi že omenjenih razlogov ter kompleksnosti spletnih in mobilnih aplikacij bo UJP prilagoditev le teh izvajal postopoma, v več fazah.

UJP si bo prizadeval, da bo v prvi vrsti prilagodil spletne aplikacije, ki so namenjene širšemu krogu uporabnikov (pravne in fizične osebe), nadalje pa bo prilagodil še ostale spletne in mobilne aplikacije, ki so namenjene ožjemu krogu uporabnikov (proračunskim uporabnikom).


Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 22. 9. 2020.

Uporabila se je metoda iz prve alineje točke (a) člena 3 (1) ocene Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 1. 3. 2024.


Povratne in kontaktne informacije

O morebitni neskladnosti z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij lahko obvestite Upravo Republike Slovenije za javna plačila na naslov:

Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:
ujp@ujp.gov.si

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.


Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

Telefonska številka: 01 555 58 48
Elektronski naslov: gp.irsid@gov.si

© Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane. | Izjava o dostopnosti